Projekt kereső

Keresett kifejezés:

Kapcsolat

Dernei Balázs
egyesületi elnök

Tel.: 06-30-924-6320
e-mail.: dernei.balazs@abaujrakezdes.hu

Postacím: 3503 Miskolc, Pf. 14.

TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00010 Ózd Újtelep

TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00010 Ózd Újtelep - Kiserdőalja akcióterületen élők társadalmi integrációját célzó komplex program

Ózd Városában a 2011. évi Népszámlálás szerint 21 db szegregátum – hozzá kapcsolódóan szegregációval veszélyeztetett tömbök - és további 4, önállóan is definiált szegregációval veszélyeztetett terület található. A Központi Statisztikai Hivatal szerint is egyértelműen szegregátumnak minősül, illetve ahol tartós kirekesztettséggel és mélyszegénységgel jellemezhető népesség térben rendkívül erősen koncentrálódik.

Szegregációval veszélyeztetett területen (szegregált területhez csatlakozó tömbökben és 4 önálló területen) 1195 ember él, a lakosság 3,5%. A két típusú leromlott területen összesen tehát 6125 fő lakik, ami a város teljes lakosságának 17,8%-át jelenti.

Mindezt ellensúlyozandó humán szolgáltatás hozzáférés biztosításával és a lakókörülmények javításával kívánjuk megváltoztatni. Stratégiánk a kisközösségek és szakmai szervezetek partneri együttműködéseivel létrejövő fejlesztés és rehabilitálás, annak érdekében, hogy növekedjen a társadalmi felzárkózás, a foglalkoztatásba kerülők száma, továbbá javuljon a szegregátumban élők alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférése, illetve hogy a szegregált területeken mélyszegénységben élők társadalmi helyzete, életvitele ne romoljon tovább. Ennek megfelelően célunk továbbá a szegregált lakókörnyezetben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése.

A tervezett tevékenységek az alábbi kategóriákba sorolhatóak:

-      Célcsoporttagok és közösség felkészítése a megvalósításra

-      Közösségi Ház és Tér üzemeltetése

-      A célcsoport bevonásának előkészítése, egyéni fejlesztési tervek készítése

-      Jelenléten alapuló folyamatos szociális munka

-      A helyi humán szolgáltatások elérhetőségének fejlesztése, koordinációjuk javítása

-      A Közösségi Beavatkozási Terv és egyéni fejlesztési tervek megvalósítása – Szociális, közösség-fejlesztési, oktatási, egészségügyi és munkaerő-piaci szolgáltatások

-      Helyi humán szolgáltatási kapacitások fejlesztése és a szolgáltatók együttműködésének megerősítése

-      Kora gyermekkori, gyermekkori és iskolán kívüli fejlesztés és oktatás

-      Egészségügyi szolgáltatások elérésének javítása

-      Foglalkoztatás elősegítése.

A problémák kezelése, a települési szegregáció megállítása, az érintett településrész visszaintegrálása az Önkormányzat önerejéből lehetetlen. A program végrehajtásához szükséges költségvetési források nem állnak rendelkezésre, ezért a célokat az TOP-5.2.1-15 kódszámú komplex program forrásából valósítjuk meg.

A projekt kezdete: 2017.10.01

A projekt befejezése: 2020.09.30.

A programok céljait az alábbi táblázatban található számszerűsíthető adatokkal kívánjuk alátámasztani.

A     helyi     társadalmi     akciókba     bevonás érdekében elért hátrányos helyzetű személyek száma: 793 fő

Szociális     városrehabilitációs     programmal elért hátrányos helyzetű lakosság száma: 793 fő

Név:*
E-mail cím:*
Hozzászólás:*
Még nincs hozzászólás.
Legyen Ön az első hozzászóló!