Projekt kereső

Keresett kifejezés:

Kapcsolat

Dernei Balázs
egyesületi elnök

Tel.: 06-30-924-6320
e-mail.: dernei.balazs@abaujrakezdes.hu

Postacím: 3503 Miskolc, Pf. 14.

Projektje

TÁMOP 5.1.1-09/5-2009-0007

A projekt célja a három szektor (civil, vállalkozói, közszféra) és az abaúji kistérségek közötti kapcsolat- és partnerség építés, a térség szervezettségi szintjének növelése új források elérése és meglévő források felhasználásának hatékonyabbá tétele érdekében.

 

TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0001

Térségi animáció és kapacitásfejlesztési folyamat a mélyszegénységben élők közösségi integrációjáért a szikszói kistérségben, melyben konzorciumi tagként veszünk részt. A harminc hónapos futamidejű komplex programból 2012-es év során négy alkalommal került sor hírlevél elkészítésére és kiadására. A szakmai tevékenységekből ezen kívül megvalósult a Felkészítés a haváriára tréningsorozat és a Hivatali ügyintézés tréningsorozat. Elindult a mélyszegénységben élők érdekképviselete tréningsorozat, valamint tematikus napok lebonyolítására is sor került. 2012 nyara során Miskolc-Tapolca helyszínnel egy külön tréningtábor került megtartásra a program célcsoportjai számára.

 

NET-WORK project (North Hungarian – East Slovakian Transnational Working Group)

A program célja egy közös, határon átnyúló, magyar-szlovák munkacsoport létrehozása.

A munkacsoport a találkozók során a térségre jellemző közös problémákat azonosítja, és a saját tapasztalatai alapján, illetve a jó gyakorlatokat összefoglaló kiadványt készít.

 

EMVA LEADER (UMVP IV. tengely) Kül- és belföldi szakmai kiállításokon való részvétel

2012-ben az Abaújrakezdés KH Egyesület 5 fős delegációja 2012.10.07-11. között Brüsszelben vett részt a tizedik alkalommal megrendezett OPEN DAYS nevű konferencia sorozaton. A támogatás segítségével az utazáshoz kapcsolódó költségeket finanszírozta az egyesület. A tárgy évben a projekttel kapcsolatban ez volt a fő tevékenység, majd ezt követően az év hátralévő részében megkezdtük a konferencián szerzett tapasztalatok átadását segítő két workshop előkészítését, melyek a 2013-as év elején valósultak meg.


Abaújraépítés OFA Kisfalu program:

 

Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által meghirdetett Kisfalu program, melyet részben az egyesületünk generált a Szikszói kistérségben folytatott tevékenységeivel.

A projektet végrehajtó konzorcium: Abaújszolnok Község Önkormányzata, Selyeb Község Önkormányzata, Monaj Község Önkormányzata, Gagyvendégi Község Önkormányzata, Szikszói Többcélú Kistérségi Társulás, Miskolci Egyetem, Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány. A projektben egyesületünk a Szikszói Többcélú Kistérségi társulás alvállalkozójaként vesz részt.

A projekt a helyi foglalkoztatás bővülését támogatja közösségek fejlesztésével és formalizálódásával, foglalkoztatásra fókuszáló elképzeléseik megvalósításával.

Tevékenységeink:

 • Közösségfejlesztés
 • Helyi szereplők számára tréningek megtartása
 • Helyi munkacsoportok létrehozása
 • Civil-non-profit szervezetek létrehozása

A projekt végeredményeként a felkészült és motivált helyi szereplők képesek lesznek fejlesztési célú elképzeléseik megfogalmazására, megtervezésére és megvalósítására.

 

 

UNDP-SZMM Cserehát Program MP-5 nagyprojekt:

 

A Cserehát Programot 2005 novemberében indította útjára a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (SZMM) és az Egyesült Nemzetek Szövetségének Fejlesztési Programja (UNDP).

Célja: a Cserehát lakosságának életminőségét felemelni a környező régiók szintjére, és a társadalmilag kirekesztett kisebbségi csoportok, mint például a romák, esélyeit növelni, hogy bekapcsolódhassanak Magyarország gazdasági és politikai vérkeringésébe.

A projektet végrehajtó konzorcium tagjai: Abaújszolnok Község Önkormányzata, Szikszói Többcélú Kistérségi Társulás és az Abaújrakezdés Közhasznú Egyesület.

A projekt célja fenntartható gazdaságfejlesztés a helyi erőforrásokra és lehetőségekre alapozva, a helyi szereplők felkészítése a saját fejlesztési stratégiák és programok elkészítésére és megvalósítására.

Tevékenységeink:

 • Projektgenerálás
 • Projektek tervezéséhez szakmai és technikai segítségnyújtás

 


Abaúji Szervezetfejlesztési és Innovációs Központ projektek:

 

Az LHH Program TÁMOP 5.1.1. konstrukciójára benyújtott elképzelésünk egy három projektből álló fűzér, mely az Abaúj-Hegyközi, Encsi és Szikszói kistérségeket, mint egységes Abaúj térséget fedi le.

A projekt célja a három szektor (civil, vállalkozói, közszféra) és az abaúji kistérségek közötti kapcsolat- és partnerség építés, a térség szervezettségi szintjének növelése új források elérése és meglévő források felhasználásának hatékonyabbá tétele érdekében. A projekt a térségi fejlesztési elképzelések és kezdeményezések szubszidiaritás elvén alapuló összehangolt továbbfejlesztését, széleskörű társadalmasítását és helyi beágyazódását, innovatív társadalmi struktúrák kiépítését célozza meg. A projektfűzér a hátrányos helyzetű települési és társadalmi csoportok bevonásával valósul meg, abból az alapvető tételből kiindulva, hogy ezekben a térségekben kizárólag a szervezettségi szint növelése teszi lehetővé a rendelkezésre álló források hatékony felhasználását, új innovatív társ-gazdasági struktúrák kialakulását és az újabb projektek közötti szinergikus hatások eredményességét.

 

Tevékenységeink:

 • Partnerség-építés,
 • Kapacitásfejlesztés
 • Projektgenerálás
 • Térségi marketing

 

 

UNDP-SZMM Cserehát Program Abaúji Szociális Fejlesztési Forrásközpont:

 

A Cserehát Programot 2005 novemberében indította útjára a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (SZMM) és az Egyesült Nemzetek Szövetségének Fejlesztési Programja (UNDP).

Célja: a Cserehát lakosságának életminőségét felemelni a környező régiók szintjére, és a társadalmilag kirekesztett kisebbségi csoportok, mint például a romák, esélyeit növelni, hogy bekapcsolódhassanak Magyarország gazdasági és politikai vérkeringésébe.

A projekt keretében létrehozott és működtetett Abaúji Szociális Fejlesztési Forrásközpont felel a Cserehát Program végrehajtásáért a program utolsó fázisában.

 

Tevékenységeink:

 • Program Iroda funkciók ellátása
 • Az Edelényi Szociális Fejlesztési Forrásközpont munkájának koordinálása és ellenőrzése
 • A program Irányító Bizottsága munkájának támogatása
 • Az ENSZ Pozsonyi Regionális Központjának folyamatos tájékoztatása a program végrehajtásáról
 • Helyi szereplők mozgósítása
 • Mentori és tanácsadói funkciók megvalósítása
 • Technikai segítségnyújtás a futó UNDP nagyprojektek végrehajtásához
 • Technikai segítségnyújtás a futó LHH projektek végrehajtásához
 • A Cserehát Program eredményeinek továbbvitele és fenntarthatóságának biztosítása

 

Helyi Vidékfejlesztési Iroda – Encsi Kistérség:

 

A HVI-k országos hálózatát az ÚMVP vidékfejlesztési forrásainak minél hatékonyabb felhasználása érdekében hívta életre az FVM. Magyarország minden egyes vidéki kistérségében megtalálhatják a HVI-t a településükért és kistérségükért felelősséget érző, a vidék fejlesztése iránt elhivatott önkormányzatok, civil szervezetek és vállalkozók, valamint az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap forrásaira pályázni kívánó szervezetek.

2008. júliusában címbirtokos váltás történt a HVI-ben, az új címbirtokos az Abaújrakezdés Közhasznú Egyesület lett.

A HVI feladatai:

 • A sajátos, egyedi térségi adottságokra építő, testreszabott Helyi Vidékfejlesztési Terv elkészítésének koordinálása.
 • Az ÚMVP I-IV. tengely intézkedéseihez és támogatásaihoz kapcsolódóan tanácsadási, tájékoztatási szolgáltatások nyújtása a kistérségben tevékenykedő vidéki szereplők (üzleti vállalkozások, civil szervezetek, önkormányzatok) számára.
 • Rendezvények, képzések, tréningek, illetve egyéb közösségi akciók tervezése, szervezése.
 • A HVK-k adminisztratív munkaszervezeteként a közösség munkájának háttértámogatása.
 • Projektötletek gyűjtése, generálása, rendszerezése.
 • Részvétel a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat szervezésében
 • Együttműködés az ÚM pont munkatársaival