Projekt kereső

Keresett kifejezés:

Kapcsolat

Dernei Balázs
egyesületi elnök

Tel.: 06-30-924-6320
e-mail.: dernei.balazs@abaujrakezdes.hu

Postacím: 3503 Miskolc, Pf. 14.

Életvezetési technikák – a család, mint gazdálkodási kisegység működése

2011.05.13.

Útnak indult az a tréning sorozat, amely a bevont településeken a mélyszegénységben élő lakosság mindennapi életvezetéséhez hivatott segítséget nyújtani. A tevékenységhez kapcsolódó tréningeken a résztvevők elsősorban a megfelelő szintű öngondoskodás területén sajátíthatnak el a gyakorlatban is jól alkalmazható technikákat (egészségügyi, mentális helyzet, konfliktuskezelés, alapvető pénzügyi ismeretek, stb. témában).

A konzorcium oldaláról a Szikszói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ az előadás-sorozat lebonyolító szervezete. A projektelem sikeres megvalósítása érdekében a megvalósítók azonban animátorokat és trénereket is bevonnak.

Az eddigiekben összesen hat helyszínen (Monaj, Gadna, Gagyvendégi, Felsődobsza, Halmaj, Hernádkércs) került sor ilyen típusú tréning megvalósítására, mindenhol első alkalommal.  Az  egyes helyszíneken hol többen, hol kevesebben jelentek meg, volt aki félve „benézett”, mondván: „majd a legközelebbi alkalomra szeretnék jönni”.

Első ízben a résztvevők megismerték egymást és a tréner segítségével a családot, mint központi témát helyezték előtérbe. A felvezetés és a család elemzése során természetszerűen feljöttek a mindennapi problémák, amelyek a családok életét nehezítik. Ilyenek a munkanélküliség, alacsony fizetések a térségben, alulképzettség, kitörési lehetőségek hiánya. A külső hátráltató tényezők számbavételét követően a belső tényezők kerültek a beszélgetés fókuszába, azaz: mik azok a bevett szokások és rossz módszerek, amelyeken a résztvevők akár saját maguk, mindenféle anyagi támogatás nélkül változtatni tudnának. Rendkívül impulzív beszélgetés alakult ki a jelenlévők között, melynek során számos olyan tényező felszínre került, aminek a megoldását rendszerint – tévesen – külső szereplőtől várjuk. Az egyedi módszertanra épülő megbeszéléssel sikerült a résztvevők többségét felcsigázni, így a sorozat következő rendezvényére már konkrét felvetésekkel érkeznek, melyek megoldásának kidolgozására a csoport közösen tesz majd kísérletet. 

A sorozat keretében helyszínenként 12 tréning-eseményen valósul majd meg, ahol a résztvevők a mindennapi életvezetést segítő és racionalizáló módszereket sajátíthatnak el. A módszerek között szerepel többek között a családi gazdasági füzetet vezetése, amelyben rendszeresen feljegyzik a kiadásokat és bevételeket és megtervezi a heti-havi költségeket. A másik szintén meghatározó elem egy terv készítése arra vonatkozóan, hogy hogyan teheti egészségesebbé családja mindennapi életét a résztvevő, és ezeket a változásokat természetesen végre is hajtják a projekt futamideje alatt. Szintén fontos szempont, hogy a résztvevőket ösztönözzük az elérhető ingyenes szűrő vizsgálatokon történő megjelenésre is. Végül, de nem utolsó sorban pedig településenként legalább 1 főt szeretnénk felkarolni, aki képessé válik és motivált abban, hogy másokat a saját települési közösségében a fenti célok érdekében mozgósítson és be is tudja mutatni ezeket a tudatosan épített új kapcsolatokat és eredményeket. További cél a női önsegítő körök létrehozása legalább a települések felében.

vissza